DEĞERLER EĞİTİMİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir.
Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Eğitim Konularımız;

 • Arkadaşlık
 • Nezaket ve Hoşgörü
 • Sevgi
 • Yardımlaşma
 • Sorumluluk
 • İsraf Etmemek
 • Saygı
 • Doğruluk-Dürüstlük
 • Adalet
 • Vefalı Olma
 • Özgüven
 • Hijyen ve Sağlıklı Olma
  Konuları okulumuzda çeşitli etkinliklerle uygulanmaktadır.