Resim5

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

İletişim, bireyler arasındaki bilgi ve düşünce paylaşımıdır. Canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için iletişimde bulunmaları gerekir. İletişim, “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanabilir.

İletişimi gerçekleştirebilmek için insana özgü olan dil ve konuşma yetisini kullanırız. Bu yüzden dil ve konuşmanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması insan yaşantısını olumsuz yönde önemli ölçüde etkiler. Konuşma düzeneğinde bilinen herhangi bir organik, yapısal zedelenme ya da işlevsizlik sonucu dili ses kanalı ile iletme yeteneği sorunları konuşma; anlamı örgütleme, ifade etme yeteneği ve iletişimsel amaçlara uygun kullanma sorunları ise dil sorunları olarak ele alınmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesini, tanılanmasını, değerlendirilmesini, rehabilitasyonunu ve alanında bilimsel araştırmalar yürüten; sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sağlık meslek mensubudur.

Hangi alanlarda çalışır?

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan iletişim bozukluklarının önlenmesi, tanılanma sürecinde rol alır. Terapi sürecini planlama ve uygulama, sonuçların ve programın ailelere ya da ilgili meslek grubuna danışmanlık hizmeti sağlar.

Otizm spektrum bozukluğu, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, beslenme bozuklukları, dil bozuklukları, afazi, gecikmiş konuşma, motor konuşma bozuklukları olan apraksi ve dizartri, konuşmanın akıcılığını bozan kekemelik ve hızlı bozuk konuşma, konuşma sesi bozuklukları, dudak damak yarığı gibi problemlere dayalı dil ve konuşma problemleri, işitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları, alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin planlanması alanlarında çalışır.

Dil ve konuşma terapistlerinin birlikte çalıştığı uzmanlar; Hekimler, Ergoterapistler, Psikologlar, Özel Eğitim Öğretmenleri, Okul Öncesi Öğretmenleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri, Odyologlar, Sosyal Çalışmacılar, Çocuk Gelişimciler, Hemşireler, Şan Eğitmenleri, Radyoloji Teknikerleri, Ortodontistlerdir.

Hangi durumlarda dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyulur?

Dil ve konuşma terapisti dil, konuşma, ses, yutma ve iletişim bozukluklarına sahip her yaştan birey ile çalışmaktadır. Bireyin yaşının gerekliliklerini yerine getirememesi dil ve konuşma terapisine başvurulması için yeterli bir sebeptir. Örneğin

  • Kalıtsal ya da daha sonradan edinilmiş bir durum sebebiyle dil ve konuşma becerilerinde yaşıtlarının gerisinde ise destekler.
  • Dudak ve damak yarıklarına bağlı gelişen beslenme problemlerinde danışmanlık, dudak damak onarımının yapılmasını ardından artikülasyon problemlerinin düzeltilmesinde rol alır
  • 2 yaşını doldurmuş ama hala anlamlı sözcük üretemiyorsa,
  • 3 yaşında basit cümle (anne gel, baba al gibi) kuramıyorsa,
  • 5-6 yaşlardan sonra bazı sesleri doğru üretemiyorsa (k yerine t demesi, r yerine l demesi gibi) ve başkaları anlamakta güçlük çekiyorsa,
  • Konuşması akıcı değilse (ses hece ya da sözcükleri uzatıyor ya da tekrarlıyorsa)
  • Erken çocukluk döneminde yaşadığı işitme kaybına bağlı dil ve konuşma becerileri gecikme gösteriyorsa
  • Beyindeki hasara bağlı oluşan dil ve konuşma problemleri ve yutma bozukluklarının rehabilitasyonunda görev alır.

Gelişimsel dil

Artikülasyon terapisi

Dudak damak yarıkları

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *