ÇAlışmalarımız

Eğitim Modüllerimiz

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır.

Özel öğrenme güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin  altında olması nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyma durumudur.

Okuma bozukluğu (Disleksi),

Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi),

Matematik bozukluğu (Diskalkuli)

 ve sözel olmayan (Dispraksi) öğrenme güçlüğü alt gruplarını içerir

 

.   

 

Öğrenmeye Hazırlık Becerileri.
Okuma Yazma Becerileri.
Matematik Becerileri

  • Gelişme Geriliği
  • Zihinsel Yetersizlik
  • Dikkat Eksikliği,
  • Hiperaktivite Bozukluğu
  • Down Sendromu
  • Özel Öğrenme Güçlüğü
  • Hafif Mental Reterdasyon
  • Okul uyum problemi
  • Okul başarısızlığı
  • Davranış bozukluğu

     .