cinsel

CİNSEL TERAPİ

 1. CİNSEL TERAPİNEDİR?

Cinsel terapi; bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi diyebiliriz.

 • PSİKOTERAPİ NEDİR?

Psikoterapi danışana telkin, ikna, davranışı ve kişiliği değiştirme yolları ile yardım ve iyileştirme demektir. Psikoterapi yapan kişilere “terapist” denilir. Psikoterapi alan kişiye “danışan” denilir. Cinsel terapi programı, cinsellik alanında kendini geliştirmiş, eğitim almış ve vaka tecrübesi olan sağlık profesyonelleri tarafından uygulanabilir. Cinsel terapide öncelikle cinsel işlev bozukluklarının kişinin iç dünyasındaki bir çatışmadan mı kaynaklandığı, yoksa kişiler arasındaki bir çatışmanın etkisiyle mi oluştuğu araştırılır. Çünkü cinsel işlev bozuklukları sosyokültürel baskılar, cinsellikle ilgili bilgi eksikliği, önemli bir psikiyatrik hastalığın bir sonucu, çarpıtılmış ve olumsuz düşüncelerimiz veya basit bir stres durumundan kaynaklanabilir.

** Kurumumuzda aşağıdaki alanlarda danışmanlık verilmektedir;

 • Cinsel Terapi Hakkında Bilinmeyenler ?
 • Cinsel Terapide Temel Sorunlar ?
 • Ailede Cinselliğin Konuşulması
 • Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Cinsel Gelişim
 • Ergenlik Çağı ve Cinsel Yaşam
 • Çocukluk Yaşantıları ve Aile Ortamı
 • Eşler Arasındaki Uyumsuzluk ve İletişim Sorunlar
 • Cinsel İşlev Bozukluklarında Danışmanlık Hizmetler
 • Kadın Sağlığı
 • Üreme Sağlığı
 • Cinsel Sağlık

YAŞAM KOÇLUĞU

Yaşam koçu, kişinin hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanabilir bir plan geliştirmesine yardımcı olan bir kişidir. Bir yaşam koçu, tüm potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olmak için profesyonel olarak eğitilmiş bir kişidir.

Yaşam koçluğu süreci, şu anda neler olup bittiğini inceleyerek, engellerinizin veya zorluklarınızın neler olabileceğini keşfederek ve yapılacak eylemleri seçerek, kişinin hayatındaki başarılara, genel şartlara ve geçişlere yöneliktir.

Kişinin yaşamını, en yüksek potansiyele ulaştırmayı hedefleyen kişidir. Yaşam koçluğuuyguladığı yöntemler ile kişinin hayatını planlamasını sağlar ve hayatındaki düzensizlikleri giderir.

*Yaşam koçluğu nedir sorusunun bir diğer cevabı ise hayatı optimum olacak şekilde planlamaktır diyebiliriz.

            Sahip olduğumuz en değerli iki kavram, sağlık ve zamandır. Aslında bu iki kavramı israf ettiğimizi söyleyebiliriz. Çoğu insan hayatını planlamada başarısızdır. Hayalindeki ve kafasındaki birçok işi de yapamaz.Bunun temel nedeni iyi planlama yapamamasıdır. *Günümüzün modern insanının en büyük sorunlarından birisinin bu olduğunu söyleyebiliriz.

Sürekli olarak erteleme hastalığına sahibiz. Yapacaklarımız kafamızda net! Ancak nerden başlayacağımızı ve nasıl yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Sürekli karşımıza yeni engeller çıkıyor ve isteklerimizi sürekli olarak ertelemek zorunda kalıyoruz.

İşte yaşam koçluğu, tüm bu karmaşaları gideren ve kişinin isteklerini nasıl yapacağını öğreten bir meslektir.

*Özellikle iş dünyasındaki sorunları çözmek için ideal bir alandır. Düşünün ki devleti idare eden yöneticilerin bile birçok danışmanı var. İşte yaşam koçları da kişilerin en iyi danışmanlarıdır.

*İmparatorluk ve padişahlık dönemlerinde bile danışmanlar vardı. Önemli işlerde vezir denilen yöneticilere danışılıyordu. Üstelik birçok konuda onların bilgisine başvuruluyordu.

Yaşam koçları da, hizmet sundukları kişilere danışmanlık yaparlar. Onların iş yaşamında ne yapmaları gerektiğini ve ne zaman yapmaları gerektiğini planlarlar.

Planlama yaparken koçların dikkat ettiği birçok konu vardır. Kişinin kariyerindeki geldiği durum, geçmişteki kariyer aşamaları gibi konular vardır.

Ayrıca kişisel özellikleri ve yetenekleri belirlerler. Tüm bu bilgileri bir araya getirerek bir yol haritası oluştururlar. Kişinin de harfiyen bu yol haritasına uyması gerekir.

Kurumumuzda Yaşam Koçluğu alanında aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir;

 • Yönetici Koçluğu
 • Öğrenci Koçluğu
 • Online Koçluk
 • Kariyer Koçluğu
 • Evlilik Koçluğu
 • Bireysel Koçluk

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile Nedir?

Aile, ortak bir fiziksel ortamı ve duygusal paylaşımı paylaşan kişilerin, temel bağlar üzerinden bir araya geldiği kurumsal yapılardır. Ancak çoğu zaman bu tanımından daha çok niteliği içeriğinde barındıran aile kavramı, temel olarak sağlıklı bireyler meydana gelmesini sağlayan en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan aile, bireyden başlayarak, insanlığın ve ulusların gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir diyebilmekteyiz.

Aile kavramı, değişim gösteren toplum yapısı ve yaşam standartlarına rağmen belli başlı temel fonksiyonlarını korumaktadır. Ailenin temel fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Aile üyelerinin temel insani duygular tarafından beslenmesi ve doyurulması (sevgi, şefkat vs.)
 • Aile kurumu, aile üyelerinin birbirini dinlediği, desteklediği, yakınlık duyduğu ve birbirine güven verdiği terapötik bir ortam oluşturmaktadır.
 • Çocuk doğurma, büyütme ve sosyalleştirme açısından, temel oluşumların gerçekleştiği ilişkileri meydana getirmektedir.
 • Çocukların yaşama, birer eş ya da ebeveyn gibi çeşitli roller bakımından hazırlanmasını sağlamakta, temel insani rollerin bireyler tarafından öğrenilmesini sağlamaktadır.

Aile kavramının belirtilen bu temel fonksiyonları ve tanımları, bütün aile tipleri bakımından geçerlidir. Bu bakımdan aile kavramını yeniden tanımlayacak olursak, birbirine biyolojik ve psikolojik olarak bağlı nitelikte; duygusal ve ekonomik bağlara sahip, birbirlerini aynı ev ortamının bir üyesi olarak kabul eden kişiler olarak tanımlanabilmektedir.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin, aile kurumunda bulunan problemleri birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulu bir psikolojik danışmanlık hizmetidir.

Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı ise, bireyin tek başına ele alınıp değerlendirilmesi yerine, ailenin tümüne, bir bütün olarak yaklaşılmasıdır.

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile içerisinde çeşitli sebeplerle meydana gelen sorunlar ya da üyelerin yaşadığı problemler, bireylerde huzursuzluklara sebep olabilmektedir. Aile bireylerinde meydana gelen huzursuzluklar, üyelerin birbiriyle olan ilişkilerinde zayıflama meydana gelmesine, iletişim yollarının tıkanmasına ve sorunların üst üste gelmesiyle, bireylerin kopmalar (boşanma, şiddet vs.) ya da uzaklaşmalar (evden uzaklaşma, aldatma vs.) yaşamasına sebep olabilmektedir.

Aile danışmanlığı, meydana gelen problemlerin ve iletişim sıkıntılarının çözülmesi açısından, yapıcı ve onarıcı nitelikte etkileşimler gerçekleştirerek, toplumsal düzenin devamlılığını sağlamaktadır. Aile danışmanlığıyla, sağlıklı aile yapıları sağlanarak, nitelikli bireyler yetişmesi sağlanmaktadır.

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı alanında aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir;

 • Aile Çatışmaları
 • İlişkisel temel ihtiyaçlar
 • Çiftlerin iletişim problemleri
 • Ailede Sorun Çözme yolları
 • Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Duygusal eksiklik
 • Evliliğe Hazırlık
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • Evlilikte İletişim Sorunları
 • İş – Özel Hayat Arasındaki

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanlarımız;

 • Çiftler arası güvensizlik
 • Evlilik Korkusu
 • Önceden Yaşanılmış ilişkisel Travmalar
 • İletişimsizlik
 • Çiftler Arası Öfke Problemleri
 • Boşanma Süreçleri
 • Duygusal İhtiyaçlar
 • Cinsel Sorunlar
 • Evlilik Öncesi Hazırlıklar