Destekli İstihdam Kariyer ve İş Koçluğu Programı

       Destekli İstihdam İş ve Kariyer Koçluğu özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam ve iş hayatına girme sürecine yönelik koçluk yapan, beceri, yetenek ve iletişimsel kriterlerine uygun eğitimler ile bağımsız yaşam programı hazırlayan profesyonel destek programıdır.

       Programının temeli ve iş koçluğu eğitimleri AIPD – İtalya Down Sendromu Derneği ve İrlanda Kare Organizasyonundan 2012 yılında Down Türkiye tarafından alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. 2021 yılında Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ile birlikte İş ve Kariyer Programı çerçevesinde genişletilerek okulumuzda uygulanmaya başlatılmıştır.

     Destekli İstihdam Kariyer İş ve Birey Eğitimleri

Genel anlamı ile  iş ve kariyer eğitimi, bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında bağımsız ilerleyebilmesi, deneyim ve beceri kazanması için verilen eğitimlerdir.

Eğitimlerimiz;

 • Günlük Yaşam Eğitimleri
 • Zaman Kavramı Eğitimi
 • Ulaşım Eğitimi
 • İletişim Eğitimi
 • Planlama Eğitimi
 • Grup Çalışması Eğitimleri
 • Para Yönetimi

Eğitimleri ile bağımsız yaşam ve iş hayatına hazırlıyoruz.    

AİLE EĞİTİMİ

Özel gereksinimli çocuğunuzun bağımsız çalışan bir birey olmasını istemez misiniz?

Özel gereksinimli çocuklarınız büyüyüp birer yetişkin olduklarında bir işte çalışıp kendi hayatlarının komutasına kendileri geçsinler ve bir işte çalışıp olabildiğince bağımsız yaşam sürsünler.

İşte biz bunu hedefliyoruz. Çünkü;

 • Bu şekilde kendine inanan, özgüvenli, becerikli, mutlu ve bağımsız sosyal yetişkinler olacaklar.
 • Onlar yaşamın içinde her alanda etkin oldukça toplumsal ön yargılar ve bariyerler kalkacak.

Ve sizler de çocuklarınız için daha az gelecek endişesi taşıyacaksınız.

Bu amaca ulaşmak için çocuklarınızın bağımsız yaşam ve iş hayatında desteklenmesinin önemini de biliyoruz.

 İşte bu amaç doğrultusunda hazırlanan ‘Destekli İstihdam İş ve Kariyer Koçluğu Programı’ özel gereksinimli bireylerin destekli istihdam modeli ile iş hayatına katılımını ve bağımsız yaşamda sürekliliğini sağlıyor.

Siz de bu programa dâhil olarak özel gereksinimli çocuklarınızın para kazanan, bağımsız yaşama dâhil olduğu ve katma değer yarattığı için mutlu olan birer yetişkine dönüşmesini destekleyebilirsiniz.

Program sürecine katılmak isteyen ailelerimizden beklediğimiz aşağıdaki ön koşulları kabul etmeleridir:

 • Program sürecinin temelinde ilk olarak iletişim yatmaktadır. Program süresince iş koçlarının süreci sağlıklı takip edebilmeleri adına sizlere yaptıkları yönlendirmelere uyum sağlamanız gerekmektedir.
 • Çocuklarınızın birer yetişkin olduğunu kabul etmeli ve onlara iş hayatına girme süreçlerinde destek olmalısınız.
 • İş koçlarımızın vermiş olduğu eğitimlerde yönlendirme ve uyarıları dikkate almalısınız.

AİLE EĞİTİMİ

Özel gereksinimli çocuğunuzun bağımsız çalışan bir birey olmasını istemez misiniz?

Özel gereksinimli çocuklarınız büyüyüp birer yetişkin olduklarında bir işte çalışıp kendi hayatlarının komutasına kendileri geçsinler ve bir işte çalışıp olabildiğince bağımsız yaşam sürsünler.

İşte biz bunu hedefliyoruz. Çünkü;

 • Bu şekilde kendine inanan, özgüvenli, becerikli, mutlu ve bağımsız sosyal yetişkinler olacaklar.
 • Onlar yaşamın içinde her alanda etkin oldukça toplumsal ön yargılar ve bariyerler kalkacak.

Ve sizler de çocuklarınız için daha az gelecek endişesi taşıyacaksınız.

Bu amaca ulaşmak için çocuklarınızın bağımsız yaşam ve iş hayatında desteklenmesinin önemini de biliyoruz.

 İşte bu amaç doğrultusunda hazırlanan ‘Destekli İstihdam İş ve Kariyer Koçluğu Programı’ özel gereksinimli bireylerin destekli istihdam modeli ile iş hayatına katılımını ve bağımsız yaşamda sürekliliğini sağlıyor.

Siz de bu programa dâhil olarak özel gereksinimli çocuklarınızın para kazanan, bağımsız yaşama dâhil olduğu ve katma değer yarattığı için mutlu olan birer yetişkine dönüşmesini destekleyebilirsiniz.

Program sürecine katılmak isteyen ailelerimizden beklediğimiz aşağıdaki ön koşulları kabul etmeleridir:

 • Program sürecinin temelinde ilk olarak iletişim yatmaktadır. Program süresince iş koçlarının süreci sağlıklı takip edebilmeleri adına sizlere yaptıkları yönlendirmelere uyum sağlamanız gerekmektedir.
 • Çocuklarınızın birer yetişkin olduğunu kabul etmeli ve onlara iş hayatına girme süreçlerinde destek olmalısınız.
 • İş koçlarımızın vermiş olduğu eğitimlerde yönlendirme ve uyarıları dikkate almalısınız.

FİRMA DESTEK EĞİTİMİ

İş yerinize fark katan özel gereksinimli birey ile çalışmak ister misiniz?

     Aklınıza gelen, Nasıl çalışabiliriz? Yapabilir mi? Uyum sağlar mı? gibi soruları, iş koçlarımızın firmanıza verdiği personel farkındalık eğitimi ve kısa ipuçları ile cevaplayabiliriz.

     Destekli istihdam iş ve kariyer koçları sayesinde özel gereksinimli bireyler genel kanının aksine sadece sıradan işlerde değil çeşitli pek çok işte kendi beceri ve kapasitesine göre performans sergileyip, kurum bağlılığı yüksek çalışanlar olarak firmanızda yer alabilirler.

     Firma Eğitim İçeriğimiz: Program çerçevesinde özel gereksinimli birey, firmanıza gerekli beceri ve yeteneklerine uygun şekilde iş koçlarımız tarafından aday havuzundan seçilerek yerleştirilecektir.

Yerleşme tamamlandığında özel gereksinimli birey ve firmanın ihtiyaç duyduğu ölçüde en az 2 hafta, en fazla 2 ay olacak şekilde iş koçunun firma içinde özel gereksinimli bireye etkin eğitimleri devam edecektir. Uyum ve alışma süreci boyunca gerekli eğitimler ile hem firmada ki personellere, hem de bireye sosyal uyum sürecinin olumlu tamamlanmasına destek sağlayacaktır.

     İş koçları süreçte işverene ve özel gereksinimli bireye ihtiyaç duyduğu desteği vermektedir. Yani kısacası herkesin süreçten maksimum fayda sağlamasını garanti altına alan bu programın yaygınlaşması, sizler tarafından sahiplenilmesi hem firmanızın sosyal marka değerini yükseltecek hem de toplumun gelişimine katkı sağlayacaktır. Firmanıza farklı bir bakış açısına sahip, üretken, verimli ve disiplinli bir personel almayı düşünüyorsanız sizleri bu başarıya ortak olmaya çağırıyoruz.