ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Birçok farklı tanımının yapıldığı özel öğrenme güçlüğünün yönetmelikte son yapılan değişiklikle tanımı ’’Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat, yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitime hizmetine ihtiyaç duyan birey.” olarak tanımlanmıştır (MEB, 2006)

Varlık 2@300x-8